Prezentujemy fragment listu MEN do Dyrektorów przedszkoli

"Informuję, że Prezydent RP Bronisław Komorowski 11 października 2013 roku podpisał ustawę z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rządowego Centrum Legislacji. W najbliższym czasie zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nowymi przepisami:

  • 1 września 2014 r. pozostaje datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
  • w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy pójdą dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) oraz urodzone od 1 stycznia do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Natomiast dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. będą mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców,
  • w roku szkolnym 2015/2016 obowiązek szkolny obejmie dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) oraz dzieci urodzone w 2008 roku, które jeszcze nie podjęły nauki w szkole (siedmiolatki).

Wprowadzone zostało także ograniczenie liczebności uczniów w oddziałach klas pierwszych. Od września 2014 r. nie będzie mogła ona przekroczyć 25 dzieci. Rok później ta zasada obejmie zarówno klasy pierwsze jak i drugie. Od roku szkolnego 2016/2017 wszystkie oddziały klas od pierwszej do trzeciej nie będą mogły liczyć więcej niż 25 uczniów. Należy jednak wskazać, że obecnie, w zdecydowanej większości szkół podstawowych, średnia liczebność oddziału klasy pierwszej nie przekracza 25 uczniów (w 92% szkół), na terenach wiejskich odsetek ten jest jeszcze wyższy (w 97% szkół),

W latach 2014/15 i 2015/16 uczniowie do pierwszej klasy będą przyjmowani według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. Rozwiązanie takie pozwoli na grupowanie w poszczególnych oddziałach klasowych uczniów w zbliżonym wieku".

 
22034136
22190896